AQUESTES SÓN LES NOSTRES TARIFES

MATRÍCULA  40 €

MANTENIMENT 20 €

MÍNI

1 WOD + 1 OPEN
45 € MENSUAL
 • Accés a 1 WOD  setmanal
 • Assistència directa dels nostres Coaches
 • Accés a 1 OPEN setmanal
 • Accés a totes les facilitats del Box
 • Accés a tot el material del Box

MÍNI

1 WOD + 1 OPEN
115 € TRIMESTRAL

BÀSICA

2 WOD + 2 OPEN
55 € MENSUAL
 • Accés a 2 WODs setmanals
 • Assistència directa dels nostres Coaches
 • Accés a 2 OPEN setmanal
 • Accés a totes les facilitats del Box
 • Accés a tot el material del Box

BÀSICA

2 WOD + 2 OPEN
140 € TRIMESTRAL

MITJANA

3 WOD + 3 OPENS
65 € MENSUAL
 • Accés a 3 WODs setmanals
 • Assistència directa dels nostres Coaches
 • Accés a 3 OPENS setmanals
 • Accés a totes les facilitats del Box
 • Accés a tot el material del Box

MITJANA

3 WOD + 3 OPENS
166 € TRIMESTRAL

AVANÇADA

4 WODS + 1 OPEN/DIA
75 € MENSUAL
 • Accés a 4 WODs setmanals
 • Assistència directa dels nostres Coaches
 • Accés a 1 OPEN cada  dia
 • Accés a totes les facilitats del Box
 • Accés a tot el material del Box

AVANÇADA

4 WODS + 1 OPEN/DIA
191 € TRIMESTRAL

RX

WODS + OPENS IL.LIMITATS
85 € MENSUAL
 • Accés a WODs IL.LIMITATS
 • Assistència directa dels nostres Coaches
 • Accés a IL.LIMITATS OPENS al dia
 • Accés a totes les facilitats del Box
 • Accés a tot el material del Box

RX

WODS + OPENS IL.LIMITATS
217 € TRIMESTRAL

QUÈ ÉS UN “WOD”?

Significa l’entrenament del dia (en anglès: workout of the day). Els entrenaments guiats per un dels nostres coaches són canviats diàriament perquè el teu cos no s’acostumi a cap moviment i així preparar-lo per les situaciones més inesperades de la vida. El WOD que s’apunta a la pissarra diàriament té un objectiu concret depenent de la setmana, ja sigui treballar FORÇA+CARDIO, GYMNASTICS+CARDIO o CARDIO+GYMNASTICS, o fer un treball específic de FORÇA, CARDIO o GYMNASTICS.

QUÈ ÉS UN OPEN?

És l’hora reservada per entrenament lliure amb supervisió d’un dels nostres l’entrenadors en cas d’algun dubte. Cadascú aprofita aquesta hora per millorar les tècniques d’halterofilia, practicar moviments gymnastics o fer el WOD del dia.

Descompte d’un 10% permanent a:

– ESTUDIANTS (Presentant carnet acreditatiu)
– PARATS (presentant paper INEM i comprovant a cada renovació. Data firma)
* Els descomptes no són acumulables, i només s’aplicaràn a les quotes mensuals

SOBRE LES TARIFES:

* Totes les quotes es poden regular setmanal o mensualment.
* Al pagament trimestral se li aplica un 15% de descompte no acumulable
*En el cas de voler variar la quota, s’ha d’avisar abans de la 3a setmana del mes
* Si es vol cancelar la quota durant un temps limitat, s’ha d’avisar per tal de cobrar la quota de manteniment. En cas contrari, es cobrarà la matrícula.